Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
RYHMÄ
 

Huomioita ryhmästä

Määritelmä. Ryhmän (G,*) alkioiden lukumäärää #G sanotaan ryhmän kertaluvuksi.

Jos #G = n, jollekin positiiviselle kokonaisluvulle n, sanotaan, että ryhmä (G,*) on äärellinen ryhmä. Muussa tapauksessa ryhmä on ääretön.

Määritellään lyhennysmerkintä an yhden alkion usealle peräkkäiselle operaatiolle

an = a * a * ...* a.
      -----  -----
       n kappaletta

Merkitään a-n = (a-1)n positiiviselle kokonaisluvulle n ja a0 = e, missä e on ryhmän neutraalialkio. Osoitetaan, että tavalliset potenssin laskusäännöt pätevät tälle määrittelylle, toisin sanoen (an)m = anm ja an * am = an+m kaikille kokonaisluvuille n ja m. Mikäli n ja m ovat ei-negatiivisia kokonaislukuja on yhtälöiden toteutuminen selvää. Oletetaan, että n ja m ovat positiivisia kokonaislukuja. Silloin (a-n)m = ((a-1)n)m = (a-1)nm = a-nm. Soveltamalla sivun Ryhmän perusominaisuuksia lauseen kohtaa (iv) toistuvasti nähdään, että (an)-1 = (a-1)n = a-n. Täten (an)-m = ((an)-1)m = (a-n)m = a-nm. Vielä (a-n)-m = ((a-n)-1)m = (an)m = anm. Toinen yhtälö negatiivisille potensseille voidaan todistaa seuraavasti: a-n * am = (a-1)n * am = a-n+m. Samoin an * a-m = an-m. Lopuksi a-n * a-m = (a-1)n * (a-1)m = (a-1)n+m = a-n-m.

Huomaa, että potenssilaskun tuttua sääntä (ab)n = anbn ei voida yleistää ryhmän alkioille.

Jos G on ryhmä yhteenlaskun + suhteen, niin ylläoleva merkintä an kirjoitetaan muotoon na.

Ryhmästä (G, . ), jossa laskutoimitus on kertolasku, voidaan käyttää nimitystä multiplikatiivinen ryhmä. Vastaavasti ryhmästä (G, +), jonka laskutoimitus on yhteenlasku, voidaan käyttää nimitystä additiivinen ryhmä.

Additiivisessa ryhmässä alkion a käänteisalkiosta -a voidaan käyttää myös nimitystä vasta-alkio. Jos ryhmän (G,*) neutraalialkio on 0, voidaan puhua nolla-alkiosta ja vastaavasti, jos neutraalialkio on 1, voidaan puhua ykkösalkiosta.


Linkit:
Ryhmä
Ryhmän perusominaisuuksia
Esimerkkejä ryhmistä 2