Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
RENGAS
 

Renkaan yksikköryhmä

Yhden alkion joukko R = {a} muodostaa triviaalisti renkaan, kun määritellään a + a = a ja a . a = a. Koska a on silloin ryhmän (R, +) neutraalialkio eli nolla-alkio, sanotaan tätä rengasta nollarenkaaksi.

Oletetaan jatkossa, ettei R ole nollarengas.

Määritelmä. Renkaan (R, +, . ) alkiota u sanotaan renkaan yksiköksi (unit), jos alkiolla u on käänteisalkio renkaassa R, toisin sanoen, jos on olemassa sellainen u-1  (- R, että u . u-1 = u-1 . u = 1 R.

Renkaan kaikkien yksiköiden joukosta käytetään merkintää R*.

Lause. Olkoon (R, +, . ) rengas. Silloin (R*, . ) on ryhmä. Tätä ryhmää sanotaan renkaan yksikköryhmäksi.

Todistus. Joukko R* on epätyhjä, sillä 1 R  (- R*. Alkio 1 R on ryhmän (R*, . ) neutraalialkio. Jos u,v  (- R*, niin u . v  (- R*, sillä alkion u . v käänteisalkio on v-1u-1.

Operaatio  .  on assosiatiivinen joukossa R, joten se on assosiatiivinen myös osajoukossa R*. Jos u  (- R*, niin u-1  (- R, koska alkion u-1 käänteisalkio (u-1)-1 = u  (- R.

Täten (R*, . ) toteuttaa ryhmän postulaatit ja on siis ryhmä. []

Lause. Olkoon (R, +, . ) rengas (R ei ole nollarengas). Silloin renkaan ykkösalkio 1 R ja nolla-alkio 0R ovat aina eri alkiot.

Todistus. Jos olisi 1R = 0R, niin kaikilla renkaan R nollasta eroavilla alkioilla a olisi

a = a .1R = a .0R = 0R,

mikä on ristiriita. []


Linkit:
Ryhmä
Rengas