DelTa on Teknillisen korkeakoulun matematiikan laitoksen MatTa-projektissa kehitetty differentiaaliyhtälöiden opiskelupaketti. Se on tarkoitettu käytettäväksi yliopistotason peruskursseilla, ammattikorkeakouluissa ja lukioiden syventävillä kursseilla joko verkon kautta tai omaan koneeseen asennettuna. Kyseessä on virtuaaliyliopiston tai -koulun opiskelumateriaali.

Laskentatyökaluna käytetään jotakin laskentaohjelmaa. Tuettuja laskentaohjelmia ovat Maple ja Mathematica.


Yleiskäyttöliittymä
Tekstiosiot avautuvat yhteen ikkunaan, jossa niiden välillä liikutaan erityisten kirjanmerkkien avulla.

Pelkistetty käyttöliittymä
Linkit kaikkiin sisältötiedostoihin ja komponentteihin yhdellä sivulla.


DelTa-pakettia on käytetty eritasoisessa opetuksessa, jolloin sen käyttöliittymä on muokattu kullekin kurssille sopivaksi. Seuraavat esimerkit ovat lähes täysin siinä asussa kuin niitä on kurssilla käytetty.

TKK: Matematiikan peruskurssi L2, kevät 2001
Maunulan matematiikkalukio: Differentiaaliyhtälöitä Mathematicalla, syksy 2000MatTa-projekti

Teknillinen korkeakoulu
Matematiikan laitos
Copyright Simo K. Kivelä, Mika Spåra, Jukka Paatero, Riikka Nurmiainen, Reino Virrankoski
2000-2003