Differentiaaliyhtälöiden opiskelupaketti

Versio

Pelkistetty käyttöliittymä
Laskentaohjelmana Mathematica

Yleistä DelTa-paketista Harjoitustehtävät DiffEqWeb Laskentaohjelmaopas

Osiot

Teoria

Peruskäsitteet
Näkökulmia
Yhtälön muuntaminen
Onko ratkaisua?
Lineaarinen differentiaaliyhtälö
Differentiaaliyhtälöryhmä
Alkuarvoprobleeman numeerinen ratkaiseminen
Epälineaarinen differentiaaliyhtälö
Ratkaiseminen

Ohjelmistojen käyttö
Algebrallisen ratkaisemisen menetelmät
Numeerisen ratkaisemisen menetelmät
Sarjaratkaisut
Esimerkit

Ratkaisut yleensä
Separoituvat ja niihin palautuvat yhtälöt
Eksaktius ja integroiva tekijä
Lineaariset yhtälöt
Yhtälöryhmät
Numeerinen ratkaiseminen
Sarjaratkaisut
Sovellukset

Gravitaatio
Jousi
Heiluri
Virtapiiri
Lämpötila
Ydinfysiikka
Geometrinen fysiikka
Populaatiomallit
Geometria

Tekijät
  • Simo Kivelä (teoria, ratkaiseminen, esimerkit, sovellukset, harjoitukset)
  • Jukka Paatero (sovellukset)
  • Mika Spåra (DiffEqWeb, tekninen suunnittelu ja toteutus, harjoitukset)
  • Riikka Nurmiainen (Mathematica-opas)


MatTa-projekti

Teknillinen korkeakoulu
Matematiikan laitos
Copyright Simo K. Kivelä, Mika Spåra, Jukka Paatero, Riikka Nurmiainen
2000-2003