Teoria : Lineaarinen differentiaaliyhtälö

Epähomogeenisen yhtälön ratkaisujoukko

Kertalukua n oleva lineaarinen ja epähomogeeninen differentiaaliyhtälö on normaalimuodossa

y(n) + Pn-1(x)y(n-1) + . . . + P1(x)y' + P0(x)y = R(x).

Tämän yleinen ratkaisu voidaan suoraan kirjoittaa, jos tunnetaan vastaavan homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu, joka on muotoa

yC = C1y1 + C2y2 + . . . + Cnyn,

ja jokin — mikä tahansa — epähomogeenisen yhtälön yksittäisratkaisu y0. Epähomogeenisen yhtälön yleinen ratkaisu on nimittäin näiden summa:

y(x) = yC(x) + y0(x) = C1y1(x) + C2y2(x) + . . . + Cnyn(x) + y0(x).

Todistus on hyvin lyhyt, kun differentiaaliyhtälö kirjoitetaan operaattorimerkintää käyttäen: Ly = R.

Koska LyC = 0 ja Ly0 = R, on edellä esitetty y = yC + y0 todellakin yhtälön ratkaisu:

Ly = L(yC + y0) = LyC + Ly0 = 0 + R = R.

Jos toisaalta y1 on jokin epähomogeenisen yhtälön ratkaisu, ts. Ly1 = R, on y1 - y0 homogeeniyhtälön ratkaisu:

L(y1 - y0) = Ly1 - Ly0 = R - R = 0.

Tällöin on y1 - y0 = yC, kun vakiot Ck ratkaisussa yC valitaan sopivasti. Siis y1 on muotoa yC + y0.


Teoria: lineaariyhtälön käsite
Teoria: homogeenisen yhtälön ratkaisujoukko
Ratkaiseminen: ensimmäisen kertaluvun epähomogeeninen yhtälö
Ratkaiseminen: toisen kertaluvun epähomogeeninen yhtälö
Ratkaiseminen: korkeampien kertalukujen lineaariyhtälöt

SKK 15.5.2001