Teoria : Lineaarinen differentiaaliyhtälö

Homogeenisen yhtälön ratkaisujoukko

Kertalukua n oleva lineaarinen ja homogeeninen differentiaaliyhtälö on normaalimuodossa

y(n) + Pn-1(x)y(n-1) + . . . + P1(x)y' + P0(x)y = 0.

Funktiot Pk oletetaan jatkuviksi tarkasteluvälillä. Yhtälön yleisen ratkaisun voidaan osoittaa olevan muotoa

y =  sum n

k=1Ckyk  eli  y(x) = C1y1(x) + C2y2(x) + . . . + Cnyn(x),

missä C1 ,  C2 ,  . . . ,  Cn ovat määräämättömät vakiot ja funktiot y1(x),  y2(x),  . . . ,  yn(x) ovat mitkä tahansa lineaarisesti riippumattomat yhtälön yksittäisratkaisut.

Homogeeniyhtälön lineaarisesti riippumattomia yksittäisratkaisuja sanotaan sen perusratkaisuiksi ja niiden sanotaan muodostavan ratkaisujen perusjärjestelmän.

Yleisen ratkaisun muoto ei anna viitteitä siitä, miten ratkaisu voitaisiin löytää. Yleistä algoritmia ratkaisun etsimiseen ei edes ole.

Jos kyseessä kuitenkin on ensimmäisen kertaluvun yhtälö y' + P0(x)y = 0, yleinen ratkaisu löydetään separoimalla. Tämä johtaa muotoon y(x) = C1y1(x), mikä vastaa em. yleistä muotoa tilanteessa, missä summassa on vain yksi termi.

On helppoa todistaa, että väitetyn muotoinen lauseke todella on differentiaaliyhtälön ratkaisu. Tämä tapahtuu helpoimmin lausumalla yhtälö lineaarisen differentiaalioperaattorin L avulla muodossa Ly = 0 ja sijoittamalla lauseke tähän:

L(C1 y1 + C2y2 + . . . + Cnyn) = C1Ly1 + C2Ly2 + . . . + CnLyn = 0.

Tuloksena on 0, koska jokainen yk on differentiaaliyhtälön yksittäisratkaisu eli Lyk = 0.

Hieman vaikeampaa on osoittaa, että yhtälön kaikki ratkaisut voidaan kirjoittaa tähän muotoon valitsemalla vakioille Ck sopivat arvot. Tämä perustuu keskeisesti ratkaisujen Wronskin determinantin ominaisuuksiin ja yleiseen lauseeseen alkuarvoprobleeman ratkaisun yksikäsitteisyydestä.


Teoria: lineaariyhtälön käsite
Teoria: lineaarinen riippumattomuus
Teoria: Wronskin determinantti
Esimerkki: homogeenisen kolmannen kertaluvun yhtälön yleinen ratkaisu
Ratkaiseminen: ensimmäisen kertaluvun homogeeniyhtälö
Ratkaiseminen: toisen kertaluvun homogeeniyhtälö

SKK 15.5.2001