Ratkaiseminen : Algebrallisen ratkaisemisen menetelmät

Toisen kertaluvun lineaarinen ja homogeeninen yhtälö

Toisen kertaluvun normaalimuotoinen homogeeniyhtälö on y'' + P1(x)y' + P0(x)y = 0, missä kerroinfunktiot P0(x) ja P1(x) oletetaan jatkuviksi tarkasteluvälillä.

Yleisen teorian mukaan tämän ratkaisu on muotoa

y = C1y1(x) + C2y2(x),

missä y1 (x) ja y2(x) ovat yhtälön lineaarisesti riippumattomia yksittäisratkaisuja, ts. muodostavat perusjärjestelmän.

Yleistä, so. kaikissa tapauksissa toimivaa menettelyä ratkaisujen y1(x) ja y2(x) etsimiseen ei ole. Usein ne pyritään löytämään arvaamalla niiden muoto ja käyttämällä tämän perusteella valittua yritettä.

Jos toinen ratkaisuista tunnetaan, on toisen etsimiseen olemassa seuraava yleinen menettely:

Olkoon y1 (x) tunnettu ratkaisu. Pyritään etsimään toinen lineaarisesti riippumaton ratkaisu muodossa y2(x) = u(x)y1(x), missä u(x) on tuntematon funktio, ts. käytetään yritettä y = u(x)y1(x). Kun tämä ja sen derivaatat y' = u'y1 + uy1', y'' = u'' y1 + 2u'y1' + uy1'' sijoitetaan yhtälöön ja termit ryhmitellään sopivasti, saadaan

u(y1'' + P1y1' + P0y1) + u'(2y1' + P1y1) + u''y1 = 0.

Koska y1 toteuttaa differentiaaliyhtälön, on ensimmäinen kolmesta termistä = 0. Muut kaksi antavat funktiolle u toisen kertaluvun differentiaaliyhtälön

u'(2y1' + P1y1) + u''y1 = 0,

jota vastaava normaaliryhmä on

 du- = v,
{ dx
      '
 dv- = - 2y1-+-P1y1-v.
 dx     y1

Tässä jälkimmäinen yhtälö on separoituva ja sen ratkaiseminen antaa funktion v (koska P1 ja y1 tunnetaan), minkä jälkeen u saadaan yhdellä lisäintegroinnilla.

Funktio u on siis periaatteessa aina ratkaistavissa. Kaikki integroinnit eivät kuitenkaan välttämättä onnistu alkeisfunktioiden avulla.

Funktio u ei ole yksikäsitteinen. Ongelman luonteesta kuitenkin seuraa, että kaikkia mahdollisia funktioita u ei tarvitse määrittää; riittää, että löydetään yksi, joka ei ole vakio (jotta saadaan lineaarisesti riippumattomat y1 ja y2).


Esimerkki: perusratkaisujen löytäminen yritteellä
Esimerkki: Airyn differentiaaliyhtälö
Esimerkki: toisen perusratkaisun löytäminen yleisellä menettelyllä
Teoria: homogeeniyhtälön ratkaisujoukko
Teoria: normaaliryhmä
Ratkaiseminen: ensimmäiseen kertalukuun palautuva toisen kertaluvun yhtälö (kohta 1)
Ratkaiseminen: separoituva yhtälö

SKK 15.5.2001