Esimerkit : Lineaariset yhtälöt

Toisen kertaluvun lineaarinen homogeeninen yhtälö: toinen perusratkaisu yleisellä menettelyllä

Toisen kertaluvun lineaarisessa ja homogeenisessa differentiaaliyhtälössä

(x + 1)y'' - xy' - y = 0

on kerroinfunktioiden x + 1, -x ja -1 summa = 0, jolloin sillä on ratkaisuna ainakin y = ex .

Yleiseen ratkaisuun tarvitaan kuitenkin kaksi lineaarisesti riippumatonta yksittäisratkaisua. Kun toinen tiedetään, toinen voidaan aina etsiä yritteellä, jossa tunnettu ratkaisu kerrotaan tuntemattomalla funktiolla; tässä tapauksessa y = u(x)ex .

Sijoittamalla yrite yhtälöön saadaan

(x + 1)(u'' + 2u' + u)ex - x(u' + u)ex - uex = 0,

mikä sievenee muotoon

(x + 1)(u'' + 2u') - xu' = 0.

Jäljelle jää siis vain funktion u derivaattoja, funktio itse supistuu pois. Menettelyssä käy aina tällä tavoin.

Saatua yhtälöä vastaava normaaliryhmä on

{ du-= v,
  dx
  dv   x + 2
  ---= - -----v.
  dx   x + 1

Jälkimmäinen yhtälö on separoituva ja antaa

v =  - x
-e----
x + 1,

jolloin u saadaan yhdellä lisäintegroinnilla:

u = integral 
 x

 0 e-t
t +-1 dt.

Integraali ei ole lausuttavissa alkeisfunktioiden avulla, mutta kyllä esimerkiksi symbolisten laskentaohjelmien tuntemien funktioiden avulla.

Toinen lineaarisesti riippumaton perusratkaisu on tällöin

y = ex integral 
 x

 0 e- t
-----
t + 1 dt

ja homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu

y = C1ex + C2ex integral x

 0 -t
-e---
t + 1 dt.

Koska integroitavalla funktiolla on nimittäjän nollakohta t = -1, on edellä esitetty ratkaisu pätevä vain alueessa x > -1, jolloin ei jouduta integroimaan nollakohdan yli. Differentiaaliyhtälön ratkaisua voidaan tarkastella myös alueessa x < -1, mutta tällöin on integraalin alaraja otettava tästä alueesta. (Alaraja sinänsä on mielivaltainen, koska etsitään vain jotakin sopivaa funktiota u.) Ratkaisuista vain C1ex jatkuu kohdan x = -1 yli; kaikkien muiden osalta tarkastelualue jakautuu tässä pisteessä kahtia. Tämä näkyy myös siten, että normaalimuodossa olevan yhtälön kerroinfunktioille x = -1 on nimittäjän nollakohta.


Ratkaiseminen: toisen kertaluvun homogeeninen yhtälö
Ratkaiseminen: ensimmäiseen kertalukuun palautuva toisen kertaluvun yhtälö (kohta 1)
Teoria: funktioiden lineaarinen riippumattomuus

SKK 15.5.2001