Teoria : Lineaarinen differentiaaliyhtälö

Wronskin determinantti

Toisen kertaluvun lineaarisen ja homogeenisen differentiaaliyhtälön ratkaisuista y1, y2 ja niiden derivaatoista muodostettu determinantti

W (y1, y2) = ||y  y ||
|| 1'  2'||
 y1 y2 = y1y2' - y2y1'

on yhtälön Wronskin determinantti (puolalais-ranskalaisen matemaatikon Josef Maria Hoëné Wronskin mukaan; 1778 – 1853).

Korkeampien kertalukujen yhtälöiden Wronskin determinantit muodostetaan samankaltaisella tavalla. Jos kertaluku on n, determinantti on

W (y1, y2, . . . , yn) = |             |
|| y1   y2  ...  yn ||
|| y'1   y'2  ...  y'n ||
| ..    ..      .. |
|| .    .      . ||
|y(1n-1) y(n2- 1) ... y(nn- 1)| .

Tämä voidaan laskea kuten mikä tahansa determinantti kehittämällä jonkin vaaka- tai pystyrivin mukaan, jolloin saadaan lineaariyhdistely n - 1-rivisistä determinanteista. Esimerkiksi j:nnen vaakarivin mukaan kehitettäessä saataisiin

W (y1, y2, . . . , yn) = sum n

 k=1(-1)j+ky(j-1)
kWjk,

missä Wjk tarkoittaa (n - 1)-rivistä determinanttia, joka saadaan alkuperäisestä poistamalla j:s vaaka- ja k:s pystyrivi. Jokainen determinantti Wjk kehitetään vastaavalla tavalla lineaariyhdistelyksi (n - 2)-rivisiä determinantteja jne., kunnes päädytään kaksirivisiin determinantteihin, jotka lasketaan kuten alussa on osoitettu.

Wronskin determinantin merkitys lineaaristen differentiaaliyhtälöiden teoriassa perustuu siihen, että se totetuttaa differentiaaliyhtälön W ' + Pn-1(x)W = 0, missä Pn-1 on normaalimuodossa olevan differentiaaliyhtälön kertalukua n - 1 olevan derivaatan kerroinfunktio. Tästä voidaan ratkaista Wronskin deteminantti, ilman että ratkaisuja yk on tarpeen tuntea:

W (y1(x), y2(x), . . . , yn(x)) = Ce- integral Pn-1(x) dx.

Lausekkeesta näkyy, että Wronskin determinantti ei muuta merkkiään, jos normaalimuotoisen differentiaaliyhtälön kerroinfunktiot ovat jatkuvia. Minkä merkkinen determinantti on tai onko se = 0, riippuu vakiosta C eli siitä, mitkä ratkaisut y1 ,  y2 ,  . . . ,  yn ovat kysymyksessä. Tärkein Wronskin determinanttia koskeva lause on seuraava:

Lause. Wronskin determinantti on = 0 (ts. C = 0), jos ja vain jos homogeeniyhtälön ratkaisut y1 ,  y2,  . . . ,  yn ovat lineaarisesti riippuvia.

Monia muitakin lineaarisen differentiaaliyhtälön ratkaisuja koskevia lauseita voidaan todistaa Wronskin determinanttiin pohjautuen.


Teoria: lineaariyhtälö ja sen normaalimuoto
Teoria: homogeeninen lineaariyhtälö
Teoria: lineaarinen riippumattomuus
Esimerkki: Wronskin determinantin differentiaaliyhtälön johtaminen symbolista ohjelmaa käyttäen

SKK 15.5.2001