Esimerkit : Eksaktius ja integroiva tekijä

Lineaariyhtälö ja integroiva tekijä

Lineaarinen epähomogeeninen ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö y' + P (x)y = R(x) voidaan ratkaista integroivan tekijän menettelyllä.

Kertomalla yhtälö tekijällä

M(x) = e integral P(x) dx

ja siirtelemällä termejä se saadaan muotoon [M (x)P (x)y - M (x)R(x)] + M(x)y' = 0. Tämän kerroinfunktioille pätee

-@-
@y[M (x)P (x)y - M  (x)R(x)] = M(x)P (x) = -@-
@xM(x).

Yhtälö on siis eksakti ja M(x) on integroiva tekijä.

Ratkaisu on tällöin löydettävissä muodossa F (x, y) = C, missä

@F--
@x = M(x)P (x)y - M(x)R(x)  ja  @F--
 @y = M(x).

Integroimalla jälkimmäinen yhtälö muuttujan y suhteen saadaan F (x, y) = M(x)y + g(x), missä g(x) on integroimisvakio. Edellisestä yhtälöstä seuraa tämän jälkeen

M(x)P (x)y + g'(x) = M(x)P (x)y - M(x)R(x)  eli  g'(x) = -M(x)R(x),

ja funktio g(x) saadaan yhdellä integroinnilla.

Yhdistämällä saadut tulokset ja kirjoittamalla tekijän M(x) lauseke paikoilleen saadaan yhtälö F (x, y) = C muotoon

ye integral P(x) dx -  integral R(x)e integral P(x) dx dx = C.

Ratkaisemalla tästä y saadaan yhtälön yleinen ratkaisu:

y = Cy1(x) + y1(x)  integral R(x)--
y0(x) dx,

missä on merkitty

y1(x) = e- integral P(x) dx.

Lukija verratkoon tätä vakion varioinnilla saatavaan ratkaisuun!


Ratkaiseminen: integroivan tekijän menettely
Ratkaiseminen: differentiaaliyhtälön eksaktius
Esimerkki: eksaktin yhtälön ratkaiseminen
Esimerkki: integroivan tekijän käyttö
Ratkaiseminen: 1. kertaluvun lineaarinen ja homogeeninen yhtälö
Ratkaiseminen: 1. kertaluvun lineaarinen ja epähomogeeninen yhtälö

SKK 15.5.2001