Esimerkit : Ratkaisut yleensä

Vakiokertoiminen lineaariyhtälö ja faasitasoesitys

Vakiokertoimisen homogeeniyhtälön y'' + 2y' + y = 0 karakteristinen yhtälö on r2 + 2r + 1 = 0. Tällä on kaksinkertainen juuri r = -1, jolloin yleinen ratkaisu on

y = C1e-t + C2te-t,

missä riippumatonta muuttujaa on merkitty t:llä. Ratkaisun derivaatta on

z = y' = (C2 - C1)e-t - C2te-t.

Yhtälöä vastaava normaaliryhmä on

{
  y'= z,
  '
  z = - y - 2z.

Tämä on autonominen ja antaa siis mahdollisuuden piirtää faasitasoon ratkaisujen suuntakenttä. Faasitasossa olevat ratkaisukäyrät ovat käyriä, joiden parametriesitys saadaan yhtälön ratkaisusta:

{
 y(t) = C1e-t + C2te-t,
 z(t) = (C - C )e-t - C te- t.
      2  1     2

Tässä t on käyräparametrin asemassa. Alkuehto y(0) = y0, z(0) = z0 määrää suuntakenttäkuviossa pisteen (y0, z0), jonka kautta ratkaisukäyrä kulkee, ja toisaalta vakioiden C1 ja C2 arvot parametriesityksessä.

Faasitasoesitys näyttää seuraavalta:

PIC

Kaikki ratkaisukäyrät suuntautuvat origoon, koska limt--> oo y(t) = limt--> oo z(t) = 0. Lukija pohtikoon, milloin origon lähestyminen on suoraviivaista ja miten tämä ilmenee funktioiden y(t) ja z(t) lausekkeista.

Faasitason ratkaisukäyrien yhtälö F (y, z) = 0 voidaan löytää ratkaisemalla normaaliryhmä. Tämä voidaan nimittäin palauttaa yhteen ensimmäisen kertaluvun yhtälöön puolittain jakamalla:

dy
---
dz = - z
-------
y + 2z.

Tulokseksi saadaan

-y----
y + z + ln|y + z| + C = 0.


Ratkaiseminen: vakiokertoiminen homogeeninen yhtälö
Ratkaiseminen: palauttaminen ensimmäiseen kertalukuun (kohta 2)
Teoria: autonominen yhtälö
Teoria: normaaliryhmä
Teoria: faasitaso

SKK 15.5.2001