Ratkaiseminen : Algebrallisen ratkaisemisen menetelmät

Erilaiset yhtälötyypit

Differentiaaliyhtälön ratkaiseminen perinteisillä käsinlaskumenetelmillä algebrallisesti, so. integrointi- ja derivointikaavoja hyödyntämällä, perustuu yhtälön tyypin tunnistamiseen ja tälle tyypille ominaisten menettelyjen käyttämiseen.

Suuri osa — enemmistö — differentiaaliyhtälöistä on kuitenkin sellaisia, että niiden ratkaiseminen algebrallisesti tavallisten alkeisfunktioiden avulla ei ole mahdollista. Tällöin turvaudutaan esimerkiksi sarjaratkaisuihin tai numeerisiin ratkaisuihin.

Ratkaisut voidaan usein lausua myös ns. erikoisfunktioiden avulla. Näiden määrittelyssä käytetään erilaisia tapoja ja määrittelyn pohjalta johdetaan funktioille laskuominaisuuksia. Voidaan ajatella, että kyseessä on alkeisfunktiokokoelman laajentaminen.


Ratkaiseminen: separoituva yhtälö
Ratkaiseminen: separoituvaan palautuvat ensimmäisen kertaluvun yhtälöt
Ratkaiseminen: ensimmäiseen kertalukuun palautuvat korkeampien kertalukujen yhtälöt
Ratkaiseminen: eksakti differentiaaliyhtälö
Ratkaiseminen: integroivan tekijän menettely
Ratkaiseminen: ensimmäisen kertaluvun lineaarinen ja homogeeninen yhtälö
Ratkaiseminen: ensimmäisen kertaluvun lineaarinen ja epähomogeeninen yhtälö
Ratkaiseminen: toisen kertaluvun lineaarinen ja homogeeninen yhtälö
Ratkaiseminen: toisen kertaluvun lineaarinen ja epähomogeeninen yhtälö
Ratkaiseminen: korkeampien kertalukujen lineaariyhtälöt
Ratkaiseminen: vakiokertoiminen homogeeninen lineaariyhtälö
Ratkaiseminen: vakiokertoiminen epähomogeeninen lineaariyhtälö
Ratkaiseminen: Eulerin yhtälö
Ratkaiseminen: sarjaratkaisu
Teoria: differentiaaliyhtälöryhmä
Teoria: numeerinen ratkaiseminen

SKK 15.5.2001