Bruttokansantuote

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1994

Julkinen avustus eräänä vuonna oli 0.75% bruttokansantuoteesta. Seuraavana vuonna avustuksen markkamääräinen suuruus päätettiin pitää samana. Sen johdosta avustuksen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta laski 0.03 prosenttiyksikköä. Kuinka monta prosenttia bruttokansantuote oli noussut tai laskenut edelliseen vuoteen verrattuna? Anna vastauksen numeroarvo yhden desimaalin tarkkuudella.


Vihje 1

Tee lauseke avustukselle ensimmäisenä ja toisena vuonna.


Vihje 2

Merkitse lausekkeet yhtä suuriksi ja ratkaise bruttokansantuote.


Vihje 3

Merkitse lausekkeissa avustuksen suuruutta (%) bruttokansantuotteesta p:llä, avustuksen alennusta (%-yksikköä)  /_\ p:llä, bruttokansantuotetta (mk) b:llä ja bruttokansantuotteen muutosta (%) x:llä.

Piilota vihjeet Ratkaisu Vastaus