Ennakonpidätys

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1990

Henkilön palkasta on aikaisemmin suoritettu ennakonpidätys (veroa) p%. Palkankorotuksen johdosta bruttopalkka kasvaa 3.2% ja ennakonpidätys 2 prosenttiyksikköä. Mikä on pidätysprosentti p, kun nettopalkka (käteen jäävä osuus) pysyy samana? Ilmoita vastaus prosenttiyksikön tarkkuudella.

Vihje Ratkaisu Vastaus