Ennakonpidätys

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1990

Henkilön palkasta on aikaisemmin suoritettu ennakonpidätys (veroa) p%. Palkankorotuksen johdosta bruttopalkka kasvaa 3.2% ja ennakonpidätys 2 prosenttiyksikköä. Mikä on pidätysprosentti p, kun nettopalkka (käteen jäävä osuus) pysyy samana? Ilmoita vastaus prosenttiyksikön tarkkuudella.


Ratkaisu

Olkoon
a = bruttopalkka ennen korotusta (mk),
p = ennakonpidätys (%),
q = bruttopalkan korotus (%) ja
r = ennakonpisätyskorotus (%-yksikköä).

Nettopalkka ennen = nettopalkka jälkeen.

(1 - p
100)a = (1 - p +-r
100)(1 + -q--
100)a
1 - p
100 = (1 - p +-r
100)(1 + -q--
100)
1 - p
100 = 1 + -q--
100 - --p-
100 - -r--
100 - -pq---
10000 - --rq--
10000
pq
100 = q - r - rq--
100
p = 100(q---r)---qr
       q = 120---6.4-
   3.2 = 35.5  ~~ 36%.

Piilota ratkaisu