Kolmet kärryt perille

Kolme poikaa on saanut tehtäväksi työntää kahdet samanlaiset kärryt 2 km matkan. Kunkin pojan kävelynopeus ilman kärryä on 7 km/h ja kärryä työntäen 3 km/h. Kaksi poikaa yhdessä työntää yhtä kärryä nopeudella 6 km/h. Määritä lyhin aika, jossa pojat voivat yllämainittuja nopeuksia käyttäen selviytyä tehtävästä, kun enintään kaksi poikaa yhdessä työntää yhtä kärryä eikä kukaan työnnä kahta kärryä yhtä aikaa.


Ratkaisu

Olkoot pojat A, B ja C. A työntää kärryä 1 koko matkan. B työntää kärryä 2 koko matkan. C työntää kärryä 1 kohtaan x asti ja palaa sen jälkeen auttamaan poikaa B kärryn 2 työntämisessä.

Kärryn 1 kuljetusaika t1(x):

A ja C työntävät yhdessä matkan x, jonka jälkeen A jatkaa yksin loppumatkan 2 - x.

t1(x) = x
--
6 + 2-  x
------
  3 = -1
--
6x + 2
--
3

Kärryn 2 kuljetusaika t2(x):

Ajassa x
6 poika B on edennyt matkan x
6 . 3 = x
2, joten poikien B ja C välimatka pojan C lähtiessä paluumatkalle on x - x
2 = x
2. B etenee nopeudella 3 km/h ja C nopeudella 7 km/h, joten he kohtaavat ajan x-
20 kuluttua. Poika B on siis ehtinyt yksinään työntää kärryä ajan x
6 +  x
20 = 13
60-x. Pojat työntävät yhdessä loppumatkan 2 - 1360x . 3 = 2 - 1230x.

t2(x) = 13
---
60x + 2-  1230x
--------
   6 =  13
----
120x + 1
--
3

Tehtävänä on siis etsiä minimi funktiolle

f(x) = max {t1(x), t2(x)},

missä 0 < x < 2.
PICT
Funktion f minimi saadaan yhtälöstä

-1
--
6x + 2
--
3 =  13
----
120x + 1
--
3.

Minimi on kohdassa x = 40
33. Lyhin aika, joka kuluu kärryjen työntämiseen perille on t1 (40
33) = 46
99 eli 27 minuuttia ja 53 sekuntia.

Piilota ratkaisu