Kolmet kärryt perille

Kolme poikaa on saanut tehtäväksi työntää kahdet samanlaiset kärryt 2 km matkan. Kunkin pojan kävelynopeus ilman kärryä on 7 km/h ja kärryä työntäen 3 km/h. Kaksi poikaa yhdessä työntää yhtä kärryä nopeudella 6 km/h. Määritä lyhin aika, jossa pojat voivat yllämainittuja nopeuksia käyttäen selviytyä tehtävästä, kun enintään kaksi poikaa yhdessä työntää yhtä kärryä eikä kukaan työnnä kahta kärryä yhtä aikaa.

Vihje 1/2 Ratkaisu Vastaus