Kolmet kärryt perille

Kolme poikaa on saanut tehtäväksi työntää kahdet samanlaiset kärryt 2 km matkan. Kunkin pojan kävelynopeus ilman kärryä on 7 km/h ja kärryä työntäen 3 km/h. Kaksi poikaa yhdessä työntää yhtä kärryä nopeudella 6 km/h. Määritä lyhin aika, jossa pojat voivat yllämainittuja nopeuksia käyttäen selviytyä tehtävästä, kun enintään kaksi poikaa yhdessä työntää yhtä kärryä eikä kukaan työnnä kahta kärryä yhtä aikaa.


Vihje 1

Kaksi poikaa yhdessä työntää yhtä kärryä tietyn matkan, jonka jälkeen toinen pojista jatkaa kärryn kuljetusta yksinään ja toinen palaa takaisinpäin auttamaan kolmatta poikaa, joka on työntänyt yksinään toista kärryä. Yhdessä nämä kaksi poikaa työntävät toisen kärryn perille.

Vihje 2/2 Ratkaisu Vastaus