Konsertin melutason mittaus

Konsertissa asetettiin äänen voimakkuuden mittari 25 metrin päähän kaiuttimesta. Mittari ilmoitti lukeman 65 dB. Mikä oli äänen voimakkuus desibeleinä 3 metrin päässä kaiuttimesta?

Äänen voimakkuus L desibeleinä (dB) saadaan lausekkeesta

L = 10lg I-
I0,

missä I on äänen intensiteetti ja I0 on vakiointensiteetti (= 10-12 W/m2).

Oletetaan, että äänen voimakkuus äänilähteen ulkopuolella on kääntäen verrannollinen äänilähteen etäisyyden neliöön.

Vihje 1/2 Ratkaisu Vastaus