Konsertin melutason mittaus

Konsertissa asetettiin äänen voimakkuuden mittari 25 metrin päähän kaiuttimesta. Mittari ilmoitti lukeman 65 dB. Mikä oli äänen voimakkuus desibeleinä 3 metrin päässä kaiuttimesta?

Äänen voimakkuus L desibeleinä (dB) saadaan lausekkeesta

L = 10lg I-
I0,

missä I on äänen intensiteetti ja I0 on vakiointensiteetti (= 10-12 W/m2).

Oletetaan, että äänen voimakkuus äänilähteen ulkopuolella on kääntäen verrannollinen äänilähteen etäisyyden neliöön.


Ratkaisu

Olkoon kaiuttimen aiheuttaman äänen intensiteetti I.

Etäisyydellä x kaiuttimesta äänen voimakkuus on

kI
-2-
x,

missä k on verrannollisuuskerroin. Tällöin äänen voimakkuus desibeleinä on

L = 10lg kI
-2---
x I0.

Etäisyydellä 3 m äänen voimakkuudeksi L desibeleinä saadaan

L = 10lg kI--
32I0.

Koska

10lg   kI
--2---
25 I0= 65
10lg kI
-
I0 - 10lg 252= 65
10lg kI-
I0= 65 + 20lg 25,

saadaan

L= lg kI
32I
0 = 65 + 20lg 25 - 10lg 32
= 65 + 20lg 25
---
3  ~~ 83.4

Äänen voimakkuus 3 metrin päässä oli 83 dB.

Piilota ratkaisu