Korkeasuhdanne

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1990

Yritys harkitsee investointia, josta aiheutuu kustannuksia keskimäärin 100 000 mk/v. Tuottoja investoinnista arvioidaan saatavan korkeasuhdanteen aikana 180 000 mk/v ja matalasuhdanteen aikana 110 000 mk/v. Investointia pidetään kannattavana, jos vuotuiset tuotot ovat 30% suuremmat kuin vuotuiset kustannukset. Mikä on korkeasuhdannevuosien esiintymistodennäköisyyden vähintään oltava, jotta investointi olisi kannattava pitkällä aikavälillä?


Vihje 1

Muodosta lauseke, joka kuvaa saatua tuottoa todennäköisyyden avulla.


Vihje 2

Jos korkeasuhdannevuosien todennäköisyyttä kuvataan p:llä, on matalasuhdanteiden todennäköisyys sen komplementti.

Piilota vihjeet Ratkaisu Vastaus