Lämmityskustannukset

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1990

Erilaisia lämmitysvaihtoehtoja vertailtaessa havaittiin, että jos investoinnin arvo on K mk, niin investoinnista aiheutuvat (kiinteät) pääomakustannukset ovat 0.18 K mk/v ja muuttuvat kustannukset 70 000 000/(9 000 + K) mk/v. Millä investoinnin arvolla K kokonaiskustannukset ovat pienimmät? Ilmoita vastaus tuhannen markan tarkkuudella.

Vihje 1/2 Ratkaisu Vastaus