Lentokorkeus

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1994

Lentokonetta, joka lentää vakionopeudella ja vakiokorkeudella tasaisen alueen yläpuolella, seurataan kahdesta havaintopisteestä, pisteistä A ja B. Eräällä hetkellä kone on suoraan itään pisteestä A ja luoteeseen pisteestä B. Pisteessä B mitataan myös koneen korkeuskulma, joksi saadaan 28.0o. Minuuttia myöhemmin kone on pisteestä A etelään ja pisteestä B länteen. Sen korkeuskulmaksi pisteessä B havaitaan nyt 21.0o. Määritä lentokoneen käyttämä lentokorkeus ja vauhti, kun pisteiden A ja B välimatka on 21.6 km.


Vihje 1

Piirrä tilanteesta kuva projektiona maanpinnalle. Merkitse kuvaan A, B ja havaitsemispisteiden projektiot.


Vihje 2

Etsi suorakulmainen kolmio, jonka yhtenä kateettina on lentokoneen lentokorkeus h. Tällainen kolmio muodostuu pisteiden B, jälkimmäinen havaitsemispiste ja jälkimmäisen havaitsemispisteen projektiopiste välille. Ratkaise tästä kolmiosta h.

Vihje 3/3 Ratkaisu Vastaus