Meluaita

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1993

Kylän ja moottoritien väliin suunnitellaan meluaitaa. Aita voidaan rakentaa paikkaan, josta on 47.5 m kauimpana kulkevan ajokaistan reunaviivaan (eli oletettuun aidasta etäisimpään rengasmelun lähteeseen tienpinnalla).
PIC
Meluaidan korkeus määritetään kolmen melulle altteimman talon A, B ja C perusteella, joiden vaakasuorat etäisyydet rakennettavasta meluaidasta ovat a = 105 m ja b = 60 m ja c = 125 m ja joiden harjakorkeudet moottoritien tasosta ovat hA = 8.0 m, hB = 5.5 m ja hC = 9.0 m. Kuinka korkeaksi (mitattuna moottoritien tasosta) aita on rakennettava, jotta suoraviivaisesti etenevä moottoritien melu (rengasmelu) ei kohtaisi taloja? Anna vastaus metreinä yhden desimaalin tarkkuudella.

Vihje 1/2 Ratkaisu Vastaus