Meluaita

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1993

Kylän ja moottoritien väliin suunnitellaan meluaitaa. Aita voidaan rakentaa paikkaan, josta on 47.5 m kauimpana kulkevan ajokaistan reunaviivaan (eli oletettuun aidasta etäisimpään rengasmelun lähteeseen tienpinnalla).
PIC
Meluaidan korkeus määritetään kolmen melulle altteimman talon A, B ja C perusteella, joiden vaakasuorat etäisyydet rakennettavasta meluaidasta ovat a = 105 m ja b = 60 m ja c = 125 m ja joiden harjakorkeudet moottoritien tasosta ovat hA = 8.0 m, hB = 5.5 m ja hC = 9.0 m. Kuinka korkeaksi (mitattuna moottoritien tasosta) aita on rakennettava, jotta suoraviivaisesti etenevä moottoritien melu (rengasmelu) ei kohtaisi taloja? Anna vastaus metreinä yhden desimaalin tarkkuudella.


Ratkaisu

Olkoon x aidan korkeus.
PIC
Yhdenmuotoisista kolmioista, jotka voidaan muodostaa aidan korkeuden ja talon harjakorkeuden avulla, saadaan talolle A

--47.5--
47.5 + a = -x-
hA.

Ratkaisemalla

x =   47.5
--------
47.5 + a . hA.

Koska a = 105 m ja hA = 8.0 m, on x = 2.5 m. Vastaavasti talolle B on x = 2.4 m ja talolle C x = 2.5 m. Suurin x:n arvo eli 2.5 m toteuttaa vaatimukset.

Piilota ratkaisu