Painoindeksi

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1998

Henkilön paino (kilogrammoissa) jaettuna pituuden (metreissä) neliöllä, antaa ns. painoindeksin. Henkilöä pidetään normaalipainoisena, jos painoindeksin arvo on välillä 21 - 25. Arska, jonka paino on 102 kg ja pituus 182 cm, tuntee itsensä ylipainoiseksi ja päättää pudottaa painoaan joka viikko yhdellä prosentilla. Kuinka monen viikon kuluttua hän on normaalipainoinen?


Vihje 1

Totea ensin, että Arskalla on ylipainoa. Muodosta sen jälkeen lauseke, joka kuvaa Arskan painoa suhteessa kuluneisiin viikkoihin. Käytä lausekkeen muodostamisessa hyväksi prosenttilaskun korkosääntöjä.

Vihje 2/2 Ratkaisu Vastaus