Palokunnan probleema

Kevään pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1986

Erään kartan koordinaatistossa paloasema sijaitsee pisteessä A = (-1, 0), ja veden ottoon käytettävissä olevaa joen osaa kuvaa yhtälö y = V~ -------
 1 - x2 (-1 < x < 1). Tulipalon sattuessa pisteessä B = (12, 0) paloauto kiitää nopeudella 100 km/h suoraan joen kohtaan X, jossa auton vesisäiliö täytetään. Tämän jälkeen auto jatkaa matkaansa suoraan kohti palopaikkaa nopeudella 45 km/h. Miten piste X on valittava, jotta paloauto vesisäiliö täytettynä ehtisi palopaikalle mahdollisimman lyhyessä ajassa?


Ratkaisu

Merkitään

matka joelle=s1
matka joelta palopaikalle=s2
nopeus matkalla joelle=v1=100 km/h
nopeus matkalla palopaikalle=v2=45 km/h
aika matkalla joelle=t1
aika matkalla palopaikalle=t2

PICT
Matkat s1 ja s2 voidaan määrittää pisteiden (-1, 0) ja (x0, 1 - x2
0) vastaavasti em. pisteen sekä pisteen (1
2, 0) välisinä etäisyyksinä:

s1 = V~ ------------
2  V~ -----2-2
(x+1)+ ( 1- x )= V~ ------
 2x + 2
s2 = V~ ------------
(x-1)2+ ( V~ 1---x2)2
2= V~ ------
 5 - x
 4.

Tutkittava funktio on

t(x) = s1
v1 + s2
v2 (-1 < x < 1) ,

jonka paikalliset ääriarvot voivat löytyä derivaatan nollakohdista ja välin päätepisteistä, koska kyseessä on jatkuva funktio suljetulla välillä.

Funktion derivaatan lauseke on

t'(x)=1
100 V~ 2x+-2 + 1-
45 V~ ------
  5 - x
  4
=1 V~ ----
1002x+ 2 - -- V~ -1----
90 5 - x
  4
= V~ -    -------
905-x - 100V ~ 2x + 2
4 V~ -----------------
9000 5- x V~ 2x-+-2-
 4

Kun merkitään yhtälöksi f'(x) = 0, saadaan lopulta yhtälöksi

90 V~ 5
4-x=100 V~ -------
 2x + 2
8100(5
4 - x)=10000(2x + 2)
x=-395
-----
1124.

Funktion pienin arvo löytyy seuraavista ehdokkaista:

t(-395
1124) ~~ 0.0395
t(-1) ~~ 0.0333
t(1) ~~ 0.0311

Joten pienin arvo tulee, kun x = 1. Toisin sanoen paloauto lähtee joen rannalla sijaitsevalta paloasemalta tyhjänä ja ajaa 100 km/h palopaikan ohi kohti joen rannan kohtaa, joka on kauimpana paloasemasta, täyttää tankkinsa ja köröttelee 45 km/h takaisin palopaikalle. Tämä on nopein tapa saada sammutusvesi palopaikalle paloaseman paloautolla.

Piilota ratkaisu