Rahan arvo

Syksyn pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1983

Eräänä viisivuotiskautena 1000 markan talletus kasvoi korkoa 5 % vuodessa. Samana aikana hinnat nousivat 7 % vuodessa. Kuinka monta prosenttia talletuksen reaaliarvo aleni tuona aikana?

Vihje 1/2 Ratkaisu Vastaus