Risteysvilinää

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1992

Kahden kadun risteyksessä laskettiin, kuinka monta autoa ohitti mittauskohdat 1 - 8 (kuva). Seitsemän ensimmäisen mittauskohdan tulokset olivat 600, 200, 500, 500, 400, 500 ja 600 autoa/tunti. Kahdeksannen mittauskohdan lukema oli vahingossa jäänyt tulostumatta. Laske, kuinka monta autoa ohitti mittauskohdan 8.
PICT

Vihje 1/2 Ratkaisu Vastaus