Risteysvilinää

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1992

Kahden kadun risteyksessä laskettiin, kuinka monta autoa ohitti mittauskohdat 1 - 8 (kuva). Seitsemän ensimmäisen mittauskohdan tulokset olivat 600, 200, 500, 500, 400, 500 ja 600 autoa/tunti. Kahdeksannen mittauskohdan lukema oli vahingossa jäänyt tulostumatta. Laske, kuinka monta autoa ohitti mittauskohdan 8.
PICT


Ratkaisu

Risteykseen saapui yhteensä 200 + 500 + 500 + x autoa, missä x on mittauspisteen 8 ohittaneiden autojen määrä. Risteyksestä poistui yhtensä 600 + 500 + 400 + 600 autoa. Risteykseen tulleiden autojen määrän pitää siis olla yhtä suuri kuin risteyksestä poistuneiden autojen määrän, joten mittauspisteen 8 ohitti 900 autoa.

Piilota ratkaisu