Sateen jälkeen

Syksyn pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1994

Sadevesimittarina käytettiin kärjellään seisovaa ympyräkartiota, jonka korkeus oli 15 cm ja pohjan säde 20 cm. Sateen jälkeen mittarin vedenpinta oli 7 cm korkeudella. Kuinka monta millimetriä oli sademäärä?


Vihje 1

Sadevesimittarin poikkileikkauksen puolikas on suorakulmainen kolmio.

Vihje 2/3 Ratkaisu Vastaus