Optimointia suunnistukseen

Suunnistaja saapuu eteläsuunnasta itä-länsi-suuntaiselle suoralle metsätielle. Rasti sijaitsee tien pohjoispuolella suoraan koillisessa. Rastin ja metsätien kohtisuora etäisyys on 1 km. Kuinka pitkä matka suunnistajan tulisi edetä metsätietä pitkin, jotta hän saapuisi rastille mahdollisimman lyhyessä ajassa? Suunnistajan etenemisnopeus metsätiellä on 10 km/h ja maastossa 6 km/h.


Vihje 1

Valitse sopiva muuttuja. Minimoitavana funktiona on metsätietä pitkin edettyyn matkaan ja maastossa edettyyn matkaan kuluvien aikojen summa.

Vihje 2/2 Ratkaisu Vastaus