Tehdassalin melutaso

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1991

Äänen voimakkuus L desibeleinä (dB) määritellään äänen intensiteetin I eli äänen pinta-alayksikköä (cm2) ja aikayksikköä (s) kohti siirtämän energian (J) funktiona siten, että

L(I) = 10lg -I
I0,

missä I0 on tietty vakiointensiteetti (= 10-16 W/cm2).

Tehdassalin melutaso ei saa olla suurempi kuin 75 dB. Kuinka monta konetta tehdassaliin voidaan enintään asentaa, kun jokainen kone yksin aiheuttaa 62 dB:n melutason?

Vihje 1/3 Ratkaisu Vastaus