Valmistajan voitto

Syksyn pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1995

Valmistaja saa myydyksi tuotettaan määrän

m =    400
 V~ -------
  50 + p,

kun yhden yksikön hinta on p mk. Tuotemäärän kaikki kustannukset ovat 800 + 2m (mk). Millä p:n arvoilla valmistaja saa voittoa?


Vihje 1

Voittoa syntyy, kun myynnin arvo on suurempi kuin kustannukset.

Vihje 2/2 Ratkaisu Vastaus