Valokeila

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1993

Tehokkaalla valonheittimellä, jonka valokeila oletetaan kartion muotoiseksi, valaistaan tasaista maastoa h metriä korkeasta tornista. Maastoon syntyy valaistu alue, jonka tornia lähin piste on a metrin etäisyydellä tornista. Asetetaan xyz-koordinaatisto siten, että maan pinta on xy-tasolla ja että valonlähde on pisteess (0, 0, h). Määritä valaistun alueen reunaviivan yhtälö xy-koordinaattitasossa, kun valokartion akseli on y-akseli suuntainen.

Vihje 1/2 Ratkaisu Vastaus