Valokeila

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1993

Tehokkaalla valonheittimellä, jonka valokeila oletetaan kartion muotoiseksi, valaistaan tasaista maastoa h metriä korkeasta tornista. Maastoon syntyy valaistu alue, jonka tornia lähin piste on a metrin etäisyydellä tornista. Asetetaan xyz-koordinaatisto siten, että maan pinta on xy-tasolla ja että valonlähde on pisteess (0, 0, h). Määritä valaistun alueen reunaviivan yhtälö xy-koordinaattitasossa, kun valokartion akseli on y-akseli suuntainen.


Ratkaisu

PIC
Piirtämällä xyz-koordinaatistoon kartio, jonka huippu on pisteessä (0, 0, h) ja akseli y-akselin suuntainen, havaitaan, että kartion vaippa leikkaa xy-tason käyrää viivaa pitkin.
PIC
Olkoon A = (0, 0, h), B = (0, a, 0), C = (0, a, h), D = (x, y, 0) ja E = (0, y, h). Näistä piste D on tarkasteltavan käyrän mielivaltainen piste xy-tasossa. Koska suorat AB ja AD ovat kartion vaipalla, on <}BAC = <}DAE. Näiden kulmien tangenttifunktion arvot myös yhtyvät, jolloin

h-
a =  V~ -2----2-
--x--+-h--
    y

eli

y2
-2-
a - x2
-2-
h = 1 (hyperbeli).

Piilota ratkaisu