Vesikourun suunnittelu

Kevään pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1990

Vesikourun poikkileikkaus A on alla olevan kuvion mukainen. Virtausvastuksen pienentämiseksi a + 2b pyritään saamaan mahdollisimman pieneksi. Määritä vastaavat a ja b millimetrin tarkkuudella.
PICT


Ratkaisu

Kuviossa annettujen tietojen perusteellla puolisuunnikkaan korkeus on b--
 V~ 2, sillä puolisuunnikkaaseen voidaan muodostaa tasakylkiset suorakulmaiset kolmiot, joiden terävät kulmat ovat 45o ja hypotenuusa b.
PICT
Tämän perusteella puolisuunnikkaan yhdensuuntaiset sivut ovat a ja a + 2 . b V~ --
 2 sekä korkeus b
 V~ 2, joten pinta-alaehdon perusteella saadaan yhtälö

a + (a + 2 .b V~ --)
-------------2-
    2 .  b
 V~ --
 2 = 15.

Tästä yhtälöstä voidaan ratkaista esimerkiksi a:

a =  V~ --
15 2
------
 b -  V~ --
b 2
----
 2 (1).

Optimoitava lauseke voidaan palauttaa yhtälön (1) avulla yhden muuttujan lausekkeeksi, jota merkitään jatkossa f(b), seuraavasti

a + 2b =  V~ --
15--2-
 b -  V~ --
b--2
 2 + 2b =  V~ --
15--2-
 b + (2 - V~ --
--2-
 2)b,

missä b (- ]0, V~ --
 30[.

Pienimmään arvon löytämiseksi tutkitaan funktion f derivaatan nollakohtia:

f'(b) =   V~ --
- 15 2
---b2--- + 2 - V~ --
 2
-2-- =     V~    V~ --
b2(2- 22)- 15 2
--------b2--------- (2),

joka on yhtä suuri kuin nolla, kun

b = +
(-) --- V~ --
 V~ 15--2--
    V~ 2
  2- 2 ~~ 4.0506 dm.

Kyseessä on minikohta, sillä lausekkeen (2) osoittaja on ylöspäin aukeava paraabeli, jonka huippu löytyy derivaatan nollakohdasta. Nimittäjä on tarkasteluvälillä positiivinen.

Lausekkeesta (1) voidaan laskea a ~~ 2.3728 dm.

Piilota ratkaisu