Vesikourun suunnittelu

Kevään pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1990

Vesikourun poikkileikkaus A on alla olevan kuvion mukainen. Virtausvastuksen pienentämiseksi a + 2b pyritään saamaan mahdollisimman pieneksi. Määritä vastaavat a ja b millimetrin tarkkuudella.
PICT

Vihje 1/2 Ratkaisu Vastaus