Yrityksen liikevaihto

Kevään pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1999

Vuonna 1996 erään yrityksen tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 12.0 % liikevaihdosta. Seuraavana vuonna niiden osuus liikevaihdosta oli laskenut kahdella prosenttiyksiköllä. Kuitenkin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen markkamäärä oli vuonna 1997 noussut 14 % vuoden 1996 määrään verrattuna. Kuinka monta prosenttia yrityksen liikevaihto vuonna 1997 kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna?


Vihje 1

Merkitse vuoden 1996 tutkimus- ja tuotekehittelymenoja omalla symbolillaan ja liikevaihtoa omallaan. Tämän jälkeen saat näiden välille yhtälön vuonna 1996.

Vihje 2/2 Ratkaisu Vastaus