Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

5 Differenssiyhtälöt

5.1 Differenssiyhtälön käsite

Tehtävä 198
Ratkaise epälineaarinen differenssiyhtälö a2
n+1 - 3an+1an + 2a2
n = 0.


Tehtävä 199
Olkoon <bn> annettu lukujono. Ratkaise differenssiyhtälö an+1 an - bn (an+1 - an) + 1 = 0.

Vastaus


5.2 Lineaariset differenssiyhtälöt

Tehtävä 200
Ratkaise seuraavat lineaariset differenssiyhtälöt (alkuarvoprobleemat) sijoituksella an = zn:

a) 2an+2 + an+1 - an = 0,   a0 = 3,  a1 = 0;
b) an+2 = 2(an+1 - an),   a0 = a1 = 1;
c) an+3 + an+2 = an+1 + an,   a0 = 2,  a1 = -2,  a2 = 6.

Generoi myös rekursiivisesti yhtälöiden määrittelemiä lukujonoja ja vertaa tuloksia alkuarvoprobleeman ratkaisuun.

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo