Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

4 Differentiaaliyhtälöryhmät

4.1 Ryhmän palauttaminen yhteen yhtälöön

Tehtävä 176
Ratkaise differentiaaliyhtälöryhmät

a)  dx
{--- = y + t
 dt
 dy-= x + t
 dt  ,   b)  dy
{ --- = y - z + sin x
 dx
 dz- = y + z + cosx
 dx  ,   c)    dy
{ x2---+ z = x2
   dx
  dz-+ 2y = x
  dx  .

Vastaus


Tehtävä 177
Etsi yleinen ratkaisu differentiaaliyhtälöryhmälle

{
 x'= x + y,
  '      t
 y = x- y + e.

Vastaus


Tehtävä 178
Ratkaise alkuarvoprobleemat

a) {
  y'= 7y - z
  '
  z = - y + 7z  ,   y(0) = 1,  z(0) = 2,
b) {  '    '
  3y - 5y + z + 5z = 0
  y'- y + 2z = 0  ,   y(0) = 1,  z(0) = 0.

Vastaus


Tehtävä 179
Olkoot x ja y muuttujan t funktioita. Ratkaise alkuarvoprobleema

{
 x'= y + t2
  '    3
  y = x - t  ,     x(0) = y(0) = 0.

Vastaus


Tehtävä 180
Ratkaise differentiaaliyhtälösysteemi

{
 x'= y + t,
  '
 y = x + t,

kun alkuehtona on x(1) = y(1) = 2(e - 1). Piirrä ratkaisukäyrät.

Vastaus


Tehtävä 181
Ratkaise kaikilla arvoilla a (- R yhtälöryhmät

a)   dx
{ dt-= ay + 1
  dy
  ---= 2y + ax
  dt  ,   b)  dx   2
{ -dt + a y = cos at
 dy
 --- + a2x = sinat
  dt  .

Vastaus


Tehtävä 182
Etsi differentiaaliyhtälöryhmän x' + y = y' + z = z' + x = 0 yleinen ratkaisu sekä alkuehdon x(0) = y(0) = z(0) = 1 toteuttava yksityisratkaisu.


Tehtävä 183
Olkoot x(t), y(t), z(t) ja u(t) tuntemattomia funktioita. Etsi differentiaaliyhtälöryhmän

  '
 x = y
{ y'= z
  '
  z = u
 u'= x

yleinen ratkaisu.

Vastaus


Tehtävä 184
Olkoot x(t), y(t) ja z(t) tuntemattomat funktiot. Ratkaise differentiaaliyhtälöryhmä

  '
{ x = y- z
  y'= z- 2x
  z'= 2x - y

alkuehdolla x(0) = 1,  y(0) = 2,  z(0) = 3.


Tehtävä 185
Ratkaise: dx-
x = -dy-
 x = dz-
 u = -du-
z.

Vastaus


Tehtävä 186
Olkoot x(t) ja y(t) tuntemattomat funktiot. Etsi yleinen ratkaisu differentiaaliyhtälöryhmälle

{  ''
  x - 3x - 4y + 3 = 0
  y''+ x + y + 5 = 0  .

Vastaus


Tehtävä 187
Olkoot x(t) ja y(t) tuntemattomat funktiot, m (- R. Etsi yleinen ratkaisu differentiaaliyhtälöryhmälle

{  ''   2
  x + 2m y = 0
  y''- 2m2x = 0  .

Vastaus


Tehtävä 188
Palauta Jacobi’n differentiaaliyhtälö

dy
---
dx = (a2x + b2y + c2) - y(a3x + b3y + c3)
------------------------------------
(a1x + b1y + c1) - x(a3x + b3y + c3)

d’Alembertin systeemiksi

dxk-
 dt = akx1 + bkx2 + ckx3,   k = 1, 2, 3,

asettamalla

x(t) = x1(t)
x--(t)
 3,   y(t) = x2(t)
x--(t)
 3.

Vastaus


4.2 Autonomiset ryhmät

Tehtävä 189
Ratkaise autonomiset normaaliryhmät

a)   dy
{ ---+ 3y + z = 0
  dx
  dz-
  dx - y + z = 0  ,   b)  dy
{ --- = 3z - y
 dx
 dz-
 dx = z + y  .

Ovatko ratkaisujen kuvaajat faasitasossa rajoitettuja?

Vastaus


Tehtävä 190
Ratkaise differentiaaliyhtälöryhmä

 du
 dx- = v + w + 1
{ dv
 --- = w + u + 2
 dx
 dw-
  dx = u + v + 3  .

Vastaus


Tehtävä 191
Olkoot x ja y muuttujan t funktioita, joille pätee

{
 x'= y
  '
 y = - 2x  .

Millaisia ovat ratkaisukäyrät faasitasossa? Johda näiden yhtälöt.


Tehtävä 192
Johda välttämätön ja riittävä ehto sille, että differentiaaliyhtälöryhmän

{ '
 x = ax + by,
 y'= cx + dy

ratkaisussa esiintyy trigonometrisia funktioita. Totea, että ehto bc < 0 on kylläkin välttämätön, mutta ei riittävä.

Vastaus


Tehtävä 193
Heiluri, joka muodostuu painottoman varren (pituus L) päässä olevasta massasta m, saatetaan heilahtelemaan pystysuorassa tasossa. Heilahduskulma olkoon h. Muodosta Newtonin lakien mukainen liikeyhtälö, johda vastaava normaaliryhmä ja totea se autonomiseksi. Muodosta normaaliryhmästä faasitasokäyrien differentiaaliyhtälö ja ratkaise se. Piirrä ratkaisukäyrien kuvaajia.

Vastaus


4.3 Lineaarisen vakiokertoimisen ryhmän matriisimuoto

Tehtävä 194
Kirjoita differentiaaliyhtälöryhmä (muuttujana t)

  '
{ x = y - z,
  y'= z - 2x,
  '
  z = 2x - y

matriisimuotoon ja ratkaise se diagonalisoimalla matriisi.

Vastaus


Tehtävä 195
Ratkaise ominaisarvoteoriaa käyttäen differentiaaliyhtälöryhmä

  dy
{ dx-= 3z - y
  dz
  ---= z + y
  dx  .


Tehtävä 196
Ratkaise ominaisarvoteoriaa käyttäen

 x'= y
{ '
 y = z
 z'= u
  '
 u = x  .

Vastaus


Tehtävä 197
Etsi differentiaaliyhtälöryhmän

 x'- x- y + 2z = 0
{ '
 y - 2x + 2z = 0
 z'+ 2x - 2y- z = 0  .

yleinen ratkaisu sekä alkuehdon x(0) = y(0) = z(0) = 1 toteuttava yksityisratkaisu ominaisarvoteoriaa käyttäen.

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo