Edellinen lukuSisällysluettelo

6 Fourier’n sarjat

6.1 Fourier’n kertoimet

Tehtävä 123
Muodosta funktion f : ] - p, p[--> R, f(x) = x, trigonometrinen Fourier’n sarja. Piirrä sarjan osasummien kuvaajia.

Vastaus


Tehtävä 124
Funktio f : R --> R on 2p-jaksoinen ja sen arvot välillä [0, 2p[ lasketaan lausekkeesta f(x) = x. Muodosta funktion trigonometrinen Fourier’n sarja.

Vastaus


Tehtävä 125
Muodosta a) eksponenttimuotoinen, b) trigonometrinen Fourier’n sarja funktiolle f(x) = |x| välillä [-p, p].

Vastaus


Tehtävä 126
Muodosta funktion f(x) = |x| eksponenttimuotoinen Fourier’n sarja välillä [-1, 1]. Kirjoita sarja myös trigonometriseen muotoon.

Vastaus


Tehtävä 127
Laske Fourier’n sarja välillä ] - 1, 1[   a) eksponenttimuodossa, b) trigonometrisessa muodossa funktiolle f(x) = -1, kun x (-  ] - 1, 0[, ja = 1, kun x (-  ]0, 1[.

Vastaus


Tehtävä 128
Kehitä funktio x2 trigonometriseksi Fourier’n sarjaksi välillä [-p, p].

Vastaus


Tehtävä 129
Määritä funktion

f(x) = {
 0,  kun  - p < x < -p/2  tai p/2 < x < p,

 1,  kun  - p/2 < x < p/2,

trigonometrinen Fourier’n sarja.

Vastaus


Tehtävä 130
Muodosta trigonometrinen Fourier’n sarja funktiolle f, jonka jaksona on 2 ja joka saa seuraavat arvot:

f(x) = {          1
 1, kun 0 < x < 2,
 0, kun - 1 < x < 0 tai 12 < x < 1.

Vastaus


Tehtävä 131
Funktion jaksona on 2p ja se muodostuu kolmioaalloista:

f(x) = {
 p + x, kun x (- ]- p,0[,

 p- x, kun x (- ]0,p[.

Piirrä funktion kuvaaja ja laske sen trigonometrinen Fourier’n sarja.

Vastaus


Tehtävä 132
Osoita, että parillisen reaalifunktion trigonometrinen Fourier’n sarja sisältää yksinomaan kosinitermejä ja parittoman funktion sinitermejä.

Vastaus


Tehtävä 133
Olkoot f ja g jatkuvia 2p-jaksoisia funktioita R --> R, joiden eksponenttimuotoisen Fourier’n sarjan kertoimet ovat ck ja dk. Näiden funktioiden konvoluutio h = f * g määritellään yhtälöllä

h(x) = -1-
2p integral p

 - pf(x - t)g(t) dt.

Osoita, että h on 2p-jaksoinen ja sen Fourier’n kertoimet ovat ek = ckdk.

Vastaus


6.2 Suppeneminen

Tehtävä 134
Olkoon f(x) = ex välillä [-p, p]. Muodosta funktion eksponenttimuotoinen ja trigonometrinen Fourier’n sarja. Piirrä Fourier’n sarjan osasummien kuvaajia. Tarkastele väliä [-2p, 2p]. Suppeneeko sarja tasaisesti?

Vastaus


Tehtävä 135
Muodosta eksponenttimuotoinen Fourier’n sarja funktiolle f(x) = |x| välillä [-p, p]. Suppeneeko tämä tasaisesti kohden funktiota f?

Vastaus


Tehtävä 136
Laske funktion

f(x) = {
 - 1, kun x (- ] - p,0[,

  1, kun x (- ]0,p[,

eksponenttimuotoinen Fourier’n sarja. Suppeneeko se tasaisesti kohden funktiota f? Saadaanko sarja derivoimalla funktion |x| Fourier’n sarja termeittäin?

Vastaus


Tehtävä 137
Laske sarjojen

 oo sum 

k=0  1
--------2
(2k + 1)  ja   sum oo 

k=0  1
--------4
(2k + 1)

summat käyttämällä hyväksi funktion f(x) = |x| Fourier’n sarjaa välillä [-p, p].

Vastaus


Tehtävä 138
Muodosta Fourier’n sarja funktiolle

f(x) = {
 - x2, kun x (- ]- p, 0[,

  x2, kun x (- ]0,p[.

Miten tämä suhtautuu sarjaan, joka saadaan funktion |x| Fourier’n sarjasta termeittäin integroimalla?

Vastaus


Tehtävä 139
Muodosta funktion f(x) = x2 Fourier’n sarja välillä [-p, p]. Suppeneeko sarja tasaisesti?

Vastaus


Tehtävä 140
Määritä funktion x2 Fourier’n sarjan avulla sarjojen

 sum oo 

k=11
-2-
k,      sum oo 

k=1(- 1)k+1
----2---
 k  ja   sum oo 

k=11
-4-
k

summat.

Vastaus


Tehtävä 141
Muodosta funktion x3 Fourier’n sarja käyttämällä hyväksi funktion x2 Fourier’n sarjaa.

Vastaus


Tehtävä 142
Muodosta funktion sinh x eksponenttimuotoinen Fourier’n sarja välillä [-p, p]. Miten helpoimmin saadaan trigonometrinen Fourier’n sarja? Suppeneeko sarja tasaisesti?

Vastaus


Tehtävä 143
Derivoi funktion sinh x Fourier’n sarja termeittäin. Onko tulos jonkin funktion Fourier’n sarja? Minkä? Suppeneeko sarja tasaisesti?

Vastaus


Tehtävä 144
Muodosta eksponenttimuotoiset Fourier’n sarjat funktioille

f(x) = {
 0, kun x (- ]- p,0[,

 x, kun x (- ]0,p[     ja    g(x) = {
 0, kun x (- ] - p,0[,

 1, kun x (- ]0,p[.

Suppenevatko sarjat a) pisteittäin, b) tasaisesti kohti funktioita? Piirrä osasummien kuvaajia.

Vastaus


6.3 Sini- ja kosinisarjat

Tehtävä 145
Määritä kertoimet bk siten, että yhtälö

1 = sum oo 


k=1bk sin kpx

on voimassa välillä ]0, 1[. Suppeneeko sarja tasaisesti? Päteekö yhtälö välin päätepisteissä?

Vastaus


Tehtävä 146
Kehitä funktio cos 2x a) sinisarjaksi, b) kosinisarjaksi välillä [0, p]. Millaisia 2p-jaksoisia funktioita sarjat esittävät?

Vastaus


Tehtävä 147
Funktio f määritellään välillä ]0, 1[ asettamalla f(x) = 1 - x. Kehitä tämä a) sinisarjaksi, b) kosinisarjaksi. Minkälaisia jaksollisia funktioita sarjojen summat ovat?

Vastaus


Edellinen lukuSisällysluettelo