Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LUKUTEORIA
 

Kongruenssi

Kongruenssin käsite mahdollistaa jaollisuuteen liittyvien asioiden käsittelyn tavalla, joka muistuttaa yhtälöiden käsittelyä.

Määritelmä. Olkoon m positiivinen kokonaisluku. Jos a,b (- Z ja a-b on jaollinen luvulla m sanotaan, että luku a on kongruentti luvun b kanssa modulo m, ja merkitään

a =_ b (mod m).

Tätä joukon Z relaatiota nimitetään kongruenssiksi ja luku m on sen moduli.

Edellisen vastakohta on, että luku a on epäkongruentti luvun b kanssa modulo m. Tätä merkitään a/ =_ b (mod m).

Esimerkki. 27 =_ 2 (mod 5), 12 =_ -8 (mod 10), 30 / =_  1 (mod 7).

Määritelmän mukaan a =_ b (mod m) jos ja vain jos a on luvun m monikertaa vaille yhtä suuri kuin b. Toisin sanoen

a =_ b (mod m)  <==>  a = b + mq, jollekin q (- Z.

Tästä nähdään helposti (tarkistamalla ekvivalenssirelaation ehdot E1-E3), että kongruenssi modulo m on joukon Z ekvivalenssirelaatio.

Lause. (i) Jos a =_ b (mod m) ja c =_ d (mod m), niin

a + c =_ b + d (mod m)   ja   ac =_ bd (mod m).

(ii) Jos ca =_ cb (mod m) ja syt(c,m) = 1, niin a =_ b (mod m).
(iii) Jos a =_ b (mod km), missä k on positiivinen kokonaisluku, niin a =_ b (mod m).

Todistus. (i) Luku (a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d) on jaollinen luvulla m, koska m | (a - b) ja m | (c - d). Samoin luku ac - bd = (a - b)c + (c - d)b on luvun m monikerta.

(ii) Koska c ja m ovat parittain suhteellisia alkulukuja ja m | (ca - cb) = c(a - b), niin m | (a - b) (katso aritmetiikan peruslausetta edeltävä lause).

(iii) Koska luku a - b on luvun km monikerta on se myös luvun m monikerta. []

Lauseen kohdan (i) mukaan kongruensseja modulo m voi laskea yhteen ja kertoa puolittain, samoin voidaan myös vähentää ja korottaa potenssiin puolittain. Erityisesti, jos P(x) on kokonaiskertoiminen polynomi eli

P(x) = c + c x + c x2 + ...+ c xt,  missä c  (- Z kaikilla arvoilla i.
   0  1   2      t       i

niin kongruenssista a =_ b (mod m) seuraa, että P(a) =_ P(b) (mod m).


Linkit:
Ekvivalenssirelaatio
Aritmetiikan peruslause
Jäännösluokka