Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LUKUTEORIA
 

Aritmetiikan peruslause

Yhdistetty luku n voidaan aina hajottaa muotoon

n = n1n2,   1 < n1 < n,  1 < n2 < n.

Jatkamalla tässä tekijöiden n1 ja n2 hajottamista (jos mahdollista) saadaan lopuksi luvulle n alkutekijähajotelma:

n = p1p2 ...pk  (p1,p2,...,pk ovat alkulukuja).

Alkutekijähajotelma voidaan kirjoittaa myös muodossa

  h1 h2  hs
n=q 1 q2 ...qs   (q1,...qs ovat erisuuria alkulukuja, hi > 1 A i).

Tätä muotoa sanotaan luvun kanoniseksi (alkutekijä)hajotelmaksi.

Esimerkki. 300 = 2 . 2 . 3 . 5 . 5 . 5 = 22 . 3 . 53.

Lause. Olkoot a ja b suhteellisia alkulukuja, toisin sanoen syt(a,b) = 1. Jos a | bc, niin a | c.

Todistus. Tiedämme, että lukujen a ja b suurin yhteinen tekijä voidaan esittää muodossa 1 = ua + vb, joillakin kokonaisluvuilla u ja v. Nyt c = c . 1 = c(ua + vb) = uac + vbc. Koska a | uac ja oletuksen nojalla a | bc, niin a | (uac + vbc) eli a | c. []

Lause. Olkoon p alkuluku. Jos p | a1...ak (ai (- Z), niin p jakaa jonkin luvuista ai.

Todistus. Jos p | a1, niin väite on todistettu. Oletetaan, että p /| a1, silloin p ja a1 ovat suhteellisia alkulukuja. Koska p | a1(a2...ak) niin edellisen lauseen nojalla p | a2...ak. Toistamalla argumenttia ensin lukuun a2 ja sen jälkeen niin pitkälle kuin on tarve löydetään lopulta luku ai, jonka p jakaa. []

Kahden edellisen lauseen avulla voidaan todistaa seuraava aritmetiikan peruslause.

Lause. Jokainen kokonaisluku n > 1 voidaan esittää alkulukujen tulona eli muodossa

n = p1p2...pt  (pi (- P, 1 < i < t)

tekijöiden pi järjestystä vaille yksikäsitteisesti.

Todistus. Alkutekijähajotelman olemassaolo perusteltiin sivun alussa. Todistetaan vielä, että kyseinen hajotelma on yksikäsitteinen. Tehdään vastaoletus, että luvulle n olisi kaksi esitystä n = p1 p2 ... pt ja n = q1q2...qr, missä kaikki luvut pi ja qi ovat alkulukuja. Silloin p1 | q1q2...qr, joten edellisen lauseen nojalla p1 jakaa jonkin luvuista qi. Voidaan olettaa, että p1 | q1. Koska molemmat luvut ovat alkulukuja on p1 = q1. Tämän jälkeen jää tarkasteltavaksi yhtälö

p ...p = q ...q .
 2  t  2  r

Jatkamalla samoin saadaan p2 = q2,...,pt = qr (ja r = t). []

On luonnollista sopia, että luvulla 1 on esitys "tyhjänä" alkulukutulona (siis t = 0). Negatiivisilla kokonaisluvuilla on yksikäsitteinen esitys muodossa -p1p2...pt.

Kahden luvun a ja b suurin yhteinen tekijä voidaan laskea määrittämällä ensin lukujen kanoniset hajotelmat. Jos a ja b ovat suuria on Eukleideen algoritmi kuitenkin nopeampi menetelmä.


Linkit:
Jaollisuus ja alkuluvut
Jakoalgoritmi
Suurin yhteinen tekijä
Eukleideen algoritmi