Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LUKUTEORIA
 

Eukleideen algoritmi

Kahden kokonaisluvun a ja b, joista molemmat eivät ole nollia, suurin yhteinen tekijä syt(a,b) saadaan lasketuksi Eukleideen algoritmilla. Siinä sovelletaan jakoalgoritmia toistuvasti. Oletetaan nyt, että b/=0.

  a =  q1b + r1,   0 <  r1 <  |b|
  b =  q2r1 + r2,   0 <  r2 <  |r1|
 r1 =  q3r2 + r3,   0 <  r3 <  |r2|
    .             .
    ..             ..
rn-2 =  qnrn-1 + rn,  0 <  rn <  |rn-1|
rn-1 =  qn+1rn(+0).

Jakaminen päättyy, koska jakojäännökset muodostavat aidosti vähenevän jonon positiivisia kokonaislukuja. Osoitetaan, että viimeinen jakojäännös rn (> 0) on haettu suurin yhteinen tekijä:

rn = syt(a,b).

Koska rn | rn-1, niin viimeistä edellisen yhtälön mukaan myös rn | rn-2. Jatkamalla yhtälöketjussa ylöspäin nähdään, että rn | a ja rn | b. Jos luvuilla a ja b on yhteinen tekijä c, niin ensimmäisen yhtälön mukaan c | r1, vastaavasti toisen yhtälön mukaan c | r2. Jatkamalla näin loppuun saakka nähdään, että c | rn. Täten luku rn on lukujen a ja b yhteisistä tekijöistä suurin.

Eukleideen algoritmi antaa myös eräät sellaiset luvut u ja v, joilla rn = ua + vb. Näiden lukujen löytämiseksi käydään yhtälöketjua lävitse alhaalta ylöspäin samalla sijoittaen eliminoiden luvut rn-1, rn-2,..., r2, r1.


Linkit:
Jaollisuus ja alkuluvut
Jakoalgoritmi
Suurin yhteinen tekijä