Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LUKUTEORIA
 

Jäännösluokka

Kongruenssi modulo m hajottaa joukon Z ekvivalenssiluokkiin, jotka ovat muotoa:

[a] = {a + mk | k (- Z}.

Ekvivalenssiluokkaa [a] sanotaan luvun a jäännösluokaksi modulo m. Jäännösluokasta käytetään yleensä merkintää --
a tai a + mZ. Samassa jäännösluokassa olevat luvut antavat saman jakojäännöksen luvulla m jaettaessa. Kaikkien jäännösluokkien modulo m joukosta käytetään merkintää Zm. Jäännösluokan a- (- Zm edustajaksi voidaan valita mikä tahansa luku, joka on kongruentti luvun a kanssa modulo m. Näistä luvuista voidaan jakoalgoritmin mukaan valita yksikäsitteisesti luvun a pienin ei-negatiivinen jäännös modulo m. Tämä jäännös r toteuttaa ehdon 0 < r < m. Siis jokaisella luokalla --
a (- Zm on pienin ei-negatiivinen jäännös r modulo m, joka toteutaa saman ehdon. Toisaalta nämä jäännökset ovat selvästi parittain epäkongruentteja modulo m. Täten

    ----  ------
Zm = {0,1,...,m - 1}.

Esimerkki. Z3 = {--
0,--
1,--
2}, missä

-
0=  3Z  =   {3k |k (- Z}  = {...,- 9,- 6,- 3,0,3,6,9, ...},
1=1 + 3Z  =  {1 + 3k |k (- Z} = {...,- 8,- 5,- 2,1,4,7,10, ...},
2=2 + 3Z  =  {2 + 3k |k (- Z} = {...,- 7,- 4,- 1,2,5,8,11, ...}.

Joukko Z3 voidaan esittää myös esimerkiksi muodossa {---
-1,--
0,--
1} tai {--
7,---
- 4,--
6}.

Jos m = 1, niin kongruenssi modulo m on triviaali: a =_ b (mod 1) kaikilla a,b (- Z. Erityisesti siis Z1 = {-
0}, missä --
0 = Z.

Lause. Jäännösluokkien summa a- + b = a-+-b ja tulo a- . b = ab- eivät ole riippuvia jäännösluokkien edustajien valinnasta. (Sanotaan, että jäännösluokkien summa ja tulo ovat hyvin määriteltyjä.)

Todistus. Olkoot --
a = --
a' ja -
b = --
b'. Silloin a =_ a' (mod m) ja b =_ b' (mod m). Sivulla Kongruenssi olevan lauseen kohdan (i) mukaan on

     '  '         ' '
a + b =_ a + b   ja   ab =_ a b (mod m).

Täten -
a+b = ------
a'+ b' ja ---
ab = ----
a'b', mikä todistaa väitteen. []


Linkit:
Konruenssi
Ekvivalenssiluokka
Jakoalgoritmi
Diofantoksen yhtälö