Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LUKUTEORIA
 

Diofantoksen yhtälö

Diofantoksen yhtälö on yhtälö, jolle etsitään kokonaislukuratkaisua. Lineaarisen kahden tuntemattoman Diofantoksen yhtälön ax + my = c (luvut a,m ja c ovat tunnettuja) ratkaiseminen on ekvivalenttia kongruenssin

ax  =_  c (mod  m)

ratkaisemisen kanssa. Seuraavaksi todistetaan tätä kongruenssia koskeva tulos.

Lause. Jos syt(a,m) = 1, kongruensilla ax  =_ c (mod m) on yksikäsitteinen ratkaisu x  (- Z välillä 0 < x < m - 1.

Todistus. Oletuksen syt(a,m) = 1 nojalla on olemassa sellaiset luvut u ja v, että au + mv = 1. Täten a(uc) + m(vc) = c ja kongruenssin ax  =_ c (mod m) yksi ratkaisu on x = uc. Lisäksi kongruenssin kaikki ratkaisut ovat keskenään kongruentteja. Nimittäin, jos x1 ja x2 ovat kongruenssin kaksi eri ratkaisua, niin ax1  =_ ax2 (mod m). Sivulla Kongruenssi olevan lauseen kohdan (ii) mukaan tästä seuraa, että x1  =_ x2 (mod m). Ratkaisuista on siis tarkalleen yksi halutulla välillä. []


Linkit:
Suurin yhteinen tekijä
Kongruenssi
Esimerkki Diofantoksen yhtälön ja kongruenssin käytöstä