Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Lisää lineaarisesta riippuvuudesta

Lineaarisesta riippuvuudesta on hyvä huomata seuraavat asiat:

     (i)   Jos joukko S on lineaarisesti riippuva ja S (_ T, niin joukko T on lineaarisesti riippuva.
     (ii)   Joukko, joka sisältää nollavektorin {h}, on lineaarisesti riippuva.
     (iii)   Jos joukko T on lineaarisesti riippumaton, niin samoin on sen osajoukko S.

Kohta (i) seuraa siitä, että lisäämällä joukon S vektorien muodostamaan epätriviaaliin relaatioon joukon T \ S vektorit nollalla kerrottuina saadaan joukon T epätriviaaali relaatio. Kohta (ii) seuraa edellisestä kohdasta sillä joukko {h} on lineaarisesti riippuva. Kohta (iii) todistetaan epäsuorasti. Jos lineaarisesti riippumattoman joukon T osajokko S olisi lineaarisesti riippuva, siitä seuraisi kohdan (i) nojalla ristiriita.

Tarkastellaan vielä tapausta, jossa vektoriavaruutena on (Rn, +, . ). Merkitään vektoreita

Xj = (a1j, a2j,...,anj).

Nyt m :n vektorin lineaarinen relaatio

c1X1 + c2X2 + ...+ cmXm  = 0

voidaan esittää lineaarisena homogeenisena yhtälöryhmänä

{ a11c1 +  a12c2 +  ... + a1mcm  =  0
  a21c1 +  a22c2 +  ... + a2mcm  =  0
   ...     ...         ...    ...

  an1c1 +  an2c2 +  ... + anmcm  =  0.

Vektorit X1 , ...,Xm ovat lineaarisesti riippuvia jos ja vain jos tällä yhtälöryhmällä on epätriviaali ratkaisu (c1,...,cm).

Determinanttien teoriassa todistetaan sivulla Lineaarinen riippuvuus ja homogeeniset yhtälöryhmät, että tällaisella lineaarisella homogeenisella yhtälöryhmällä on aina epätriviaali ratkaisu, kun n < m eli kun yhtälöitä on vähemmän kuin tuntemattomia. Täten siis vektorit X1 , ...,Xm ovat aina lineaarisesti riippuvia vektoriavaruudessa (Rn, +, . ), kun m > n.


Linkit:
Lineaarinen riippuvuus
Lineaariset yhtälöt ja yhtälöryhmät
Lineaarinen riippuvuus ja homogeeniset yhtälöryhmät