Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Vektoriavaruuden kanta

Jos vektoriavaruuden (V, +, . ) joukon V äärellinen osajoukko {X 1,...,Xn} generoi vektoriavaruuden (V, +, . ), toisin sanoen jos

V = L(X ,...,X ),
     1    n

niin sanotaan, että (V, +, . ) on äärellisesti generoitu.

Määritelmä. Vektoriavaruuden (V, +, . ) (V /={h}) joukon V osajoukkoa B = {X 1,...,Xn} sanotaan vektoriavaruuden kannaksi, jos

     (i)   B generoi vektoriavaruuden (V, +, . ),
     (ii)   B on lineaarisesti riippumaton.

Nolla-avaruuden {h} kannaksi sovitaan tyhjä joukko.

Lause. Joukko B = {X1,...,Xn} on vektoriavaruuden (V, +, . ) kanta jos ja vain jos jokainen vektori X (- V voidaan esittää yksikäsitteisesti vektorien X1,...,Xn lineaarikombinaationa eli muodossa

X = a1X1 + ...+ anXn.

Tätä esitystä sanotaan vektorin kantaesitykseksi. Alkioita a1,...,an sanotaan vektorin X koordinaateiksi kannan B suhteen.

Todistus. Olkoon B vektoriavaruuden (V, +, . ) kanta. Koska kanta generoi vektorijoukon V, voidaan jokainen joukon V vektori X lausua muodossa

X = a1X1 + ...+ anXn.

Todistetaan vielä esityksen yksikäsitteisyys. Jos vektorilla X olisi toinen kantaesitys

X = b1X1 + ...+ bnXn,

niin vähentämällä toinen yhtälö ensimmäisestä saadaan

h = (a1 - b1)X1 + ...+ (an - bn)Xn.

Koska kannan vektorit X1,...,Xn ovat lineaarisesti riippumattomia niin viimeiselle yhtälölle on olemassa vain triviaali ratkaisu ai - bi = 0 kaikilla i = 1,...,n. Siis ai = bi kaikilla i = 1,...,n. Täten kantaesitys on yksikäsitteinen.

Oletetaan kääntäen, että kaikilla vektorijoukon V vektoreilla on yksikäsitteinen esitys vektorien X1 , ... , Xn lineaarikombinaationa. Tämän perusteella V = L(X1,...,Xn). Toiseksi pitää todistaa vielä, että vektorit ovat lineaarisesti riippumattomia. Tarkastellaan lineaarista relaatiota

c1X1 + ...+ cnXn = h.

Tämä on nollavektorin esitys vektorien lineaarikombinaationa. Toisaalta myös 0 .   X 1 + ... + 0 . X n = h, joten esityksen yksikäsitteisyyden perusteella on ci = 0 kaikilla i = 1, ... , n. Joukko {X1,...,Xn} on siis lineaarisesti riippumaton. []


Linkit:
Vektoriavaruus
Aliavaruuden muodostaminen