Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
RYHMÄ
 

Sykliset ryhmät

Määritelmä. Ryhmää (G,*) sanotaan sykliseksi, jos G on yhden alkion generoima, eli jos on olemassa sellainen a (- G, että < a > = G.

Lause. Olkoon (G,*) syklinen ryhmä, siis on olemassa sellainen a (- G, että G = < a > . Olkoon e ryhmän neutraalialkio.

Jos (G,*) on äärellinen ryhmä, niin

G = {e,a,a2,...,an-1},

missä positiivinen luku n on pienin sellainen eksponentti, että an = e.

Jos (G,*) on ääretön ryhmä, niin

G = {..., a-2,a-1,e,a,a2, ...}

ja kaikki potenssit am (m (- Z) ovat erisuuria, erityisesti am/=e kaikilla kokonaisluvuilla m/=0.

Todistus. Ryhmän generointi -sivun lauseen perusteella on G = {am | m (- Z}.

Oletetaan ensin, että (G,*) on äärellinen. Silloin kaikki potenssit a0,a,a2,a3,a4,... eivät voi olla erisuuria, vaan on olemassa sellaiset luvut l ja k, että al = ak ja l > k. Koska ak * (al-k) = al = ak = ak * e niin ryhmän yhtälön supistussäännön nojalla al-k = e. Koska l - k > 0, on olemassa sellaisia positiivisia kokonaislukuja j, joilla aj = e. Olkoon n pienin näistä.

Jakoalgoritmin mukaan jokainen eksponentti m (- Z voidaan kirjoittaa muodossa m = qn + r, missä 0 < r < n - 1. Nyt

 m   qn+r   n q  r  q  r  r
a = a   = (a ) *a = e * a = a .

Siis kaikki joukon G alkiot ovat muotoa ar, missä 0 < r < n - 1, siis G = {a0,a,...,an-1}. Kaikki tämän joukon alkiot ovat erisuuria, sillä toistamalla aikaisempi päättely joukon G alkioille löydettäisiin jokin luku t, jolle at = e ja 0 < t < n - 1. Tämä on kuitenkin ristiriidassa luvun n minimaalisuuden kanssa. Siis joukko G on väitettyä muotoa.

Jos G on ääretön ovat kaikki potenssit am, missä m (- Z, erisuuria, sillä muuten päädyttäisiin äärelliseen ryhmään kuten edellä. []

Ryhmän kertaluku on määritelmän mukaan ryhmän alkioiden lukumäärä. Määritellään seuraavassa ryhmän alkion kertaluku.

Määritelmä. Olkoon (G,*) ryhmä ja a (- G. Alkion a generoiman aliryhmän (< a >,*) kertalukua sanotaan alkion a kertaluvuksi. Alkion a kertaluvusta käytetään merkintää ord(a), siis

ord(a) = # < a > .

Edellisestä lauseesta seuraa, että alkio a on (äärellistä) kertalukua n jos ja vain jos n on pienin sellainen eksponentti, jolla an = e. Tällöin lisäksi alkion a potenssit a0 = e,a,a2,...,an-1 ovat kaikki erisuuria. Huomaa, että ord(a) = 1 jos ja vain jos a = e.


Linkit:
Huomioita ryhmästä
Jakoalgoritmi
Ryhmän generointi
Ryhmän perusominaisuuksia